#STOPPAGRUNDLAGSÄNDRINGEN

UPPDATERING PÅGÅR...

UPPDATERING PÅGÅR...

VIDEO: 

Moderaternas Hanna Westrin träffade Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet och Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna, för att fråga dem om varför moderaterna ändrat uppfattning.

Ann Lewis Lloyd lämnar moderaterna efter nästan 40 år

Morgan Olofsson - Därför är jag mot grundlagsändringen

Henrik Jönsson förklarar varför varför grundlagsändringen inte bör genomföras i sin nuvarande form:

Lyssna på vad samhällsdebattören Johan Westerholm har att säga om förslaget: 

Räknas verkligen studenter som regeringens "professionella aktörer"? Se Stig-Björn Ljunggren berätta mer. 

Lyssna på vad statsvetaren och krönikören Stig-Björn Ljunggren har att säga om förslaget: 

Lyssna på vad journalisten Helene Bergman har att säga om förslaget: 

ARTIKLAR

Lägg till mer information om denna artikel...

Yttrandefrihetskommitténs förslag resulterade nästan enbart i inskränkningar av yttrandefriheten och utfallet av Mediegrundlagsutredningen blev om möjligt ännu sämre, skriver Nils Funcke.

Lägg till mer information om denna artikel...

Grundlagsändringar brukar inte väcka intresse, men inför valet har ett förslag om förändrade medielagar och ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen börjat dra till sig uppmärksamhet, skriver Lars Hallén och Ingemund Hägg.

Lägg till mer information om denna artikel...

LEDARE Grundlagsändringar är långt ifrån vardagsmat. Trots det har regeringens planer på ändringar i de så kallade mediegrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, passerat relativt obemärkt fram tills nyligen. Detta trots att ändringarna i sig skulle medföra stora konsekvenser för dem som publicerar personliga, men offentliga, uppgifter. Att sprida sådan information är i vanliga fall förbjudet, men den som har ett utgivningsbevis får lov att göra det under grundlagsskydd.

Lägg till mer information om denna artikel...

LEDARE. Sverige är det första landet i världen som införde total folkbokföring. Syftet var främst att hitta unga män för värnplikt. I dag är det inte längre kyrkan, utan Skatteverket, som innehar personuppgifterna. Allt är dock prydligt ordnat. Alla har personnummer och de flesta finns på nummerupplysningarnas hemsidor.

Lägg till mer information om denna artikel...

"Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning. Enligt Alliansens mening är lagförslaget framför allt förenat med tre problem som behöver analyseras närmare", säger Tobias Billström, gruppledare (M) 

Alliansen byter fot – stoppar ändrad grundlag

Lägg till mer information om denna artikel...

Allianspartierna gör helt om och säger gemensamt nej till regeringens förslag om en grundlagsändring som skulle sätta stopp för kritiserade söktjänster som Lexbase.

"Svagt", tycker justitieminister Morgan Johansson (S)

Alliansen överens: vissa grundlagsändringar bör stoppas

Lägg till mer information om denna artikel...

Förslaget om ändringar i grundlagarna har diskuterats flitigt de senaste veckorna. Moderaterna står inte längre bakom den del av förslaget som rör domssamlingar. Alliansen är istället överens om tillsätta en ny utredning. Skälet är att särskild försiktighet måste iakttas när det rör sig om grundlagsändringar.

Moderaternas Hanna Westrin träffade Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet och Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna, för att fråga dem om varför moderaterna ändrat uppfattning.

Lägg till mer information om denna artikel...

Bra att grundlagsändringarna stoppas – men yttrandefriheten ska också skydda hatpredikanter

Alliansen backar och tänker inte längre rösta för de mediegrundlagsändringar som regeringen föreslagit.
Det är positivt att oppositionen, tillsammans med Sverigedemokraterna, står upp för yttrandefriheten.

Den är nämligen ofta hotad.

Nu vill exempelvis Socialdemokraterna och Moderaterna att personer med vissa – hemska – åsikter bör förbjudas att besöka Sverige.

Expressen: Alliansens nobb mot grundlagsändringen

Lägg till mer information om denna artikel...

Alliansen säger nej till regeringens förslag om mediegrundlagsändringar som gör det möjligt att förbjuda sökbara domssamlingar.

– Vi vill tillsätta en ny utredning. Skälet till detta är att särskild försiktighet måste vidtas när det rör sig om grundlagsändringar, säger Tobias Billström (M).

Lägg till mer information om denna artikel...

På senare tid har en omfattande debatt förts när det gäller lagförslaget att göra det möjligt att förbjuda sökbara domssamlingar. Allianspartierna anser fortfarande att sådana register utgör ett allvarligt ingrepp i enskilda människors integritet, men konstaterar att det uppkommit så många frågor om lagförslagets avgränsning och tillämpning att det inte är möjligt att reda ut dem under riksdagsbehandlingen. Därför bör lagförslaget inte genomföras. Istället vill Alliansen att en ny utredning tillsätts.

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen: Grundlagsändringen blir en inskränkning av yttrandefriheten

Lägg till mer information om denna artikel...

Thomas Mattsons söndagskrönika om varför grundlagsändringen inte bör genomföras: "Att skydda individens integritet är en naturligtvis en god ambition. Men här uppstår en intressekonflikt med andra stora värden: insyn, genomlysning, information – själva grundvalarna i vår demokrati."

Thelin: Den svenska grundlagsändringen är problematisk

Lägg till mer information om denna artikel...

Att begränsa tillgången till offentlig information är ett av målen med de förestående grundlagsändringarna. Allmänheten stängs ute medan vissa betrodda kategorier får bibehållen insyn. Det inger inte förtroende, skriver den före detta domaren och statssekreteraren Krister Thelin i en gästkrönika för ledarsidan.

"M måste backa – säg nej till grundlagsändringen"

Lägg till mer information om denna artikel...

Vi tror att den moderata partiledningen totalt har missbedömt sprängkraften i frågan om förslaget till grundlagsändring. Moderaterna bör nu omvärdera frågan, innan man målar in sig i ett hörn av prestige, skriver Sten Storgärds och Alexander Fritz Englund, Fria Moderata Studentförbundet.

Lägg till mer information om denna artikel...

Digitaliseringen har fört med sig en större tillgång till information, men även fler försök till att begränsa den. I höstas lämnade regeringen en proposition om "ändrade mediegrundlagar" till riksdagen. Regeringen vill försvåra möjligheten för privatpersoner att få tillgång till domar och integritetskänsliga uppgifter, som i dag är sökbara för allmänheten.

Lägg till mer information om denna artikel...

Tidningen Syres redaktör Malin Bergendal har skrivit om grundlagsändringen ur ett grönt perspektiv och menar att det finns i hål i förslaget som måste diskuteras. 

Lägg till mer information om denna artikel...

"Nu växer kritiken mot regeringens föreslagna förändringar av grundlagarna som reglerar yttrande- och tryckfriheten.

– I ett annat politiskt läge kan det här få mycket allvarliga konsekvenser, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke."

Lägg till mer information om denna artikel...

"Det är en förlust för den offentliga debatten, för det politiska samtalet och inte förenligt med fundamentala, demokratiska värderingar." - Ann Heberlein är teologie doktor i etik, författare och riksdagskandidat (m).

Lägg till mer information om denna artikel...

Sveriges riksdag planerar för en grundlagsändring som riskerar att inskränka offentlighetsprincipen för vissa men inte för andra. Med ett riksdagsbeslut före valet och ett efter ska de nya skrivningarna träda i kraft i januari 2019. Det är raskt marscherat för en grundlagsändring.

Erik Hörstadius: Informationsfrihet blir en klassfråga

Lägg till mer information om denna artikel...

"...Men grundlagsskyddat. Det svenska samhället har på det här området hållit frihetens fana högt. Läsare och journalister ska bestämma över innehållet i våra medier, inte politiker och domstolar. Med vissa välmotiverade undantag, som rikets säkerhet, uppvigling och förtal." - Erik Hörstadius i Affärsvärlden. 

Krister Thelin: Tryckfrihet för utvalda

Lägg till mer information om denna artikel...

Ska grundlagen göra skillnad på folk och folk, eller journalister och journalister? Rimligen inte, men risken finns när en proposition om ändringar i yttrandefrihets- och tryckfrihetsgrundlagen nu bereds i riksdagen. Krister Thelin beskriver turerna, och riskerna.

Lägg till mer information om denna artikel...

När tryckfrihetsförordningen fyllde 250 år häromåret hyllade politiker från vänster till höger den svenska yttrandefriheten. Nu vill samma makthavare, i bred enighet, begränsa vanliga människors grundlagsskyddade rättighet att ta del av offentliga handlingar. De bör tänka efter två gånger innan de tummar på tryck- och yttrandefriheten, skriver Kajsa Dovstad i Kristianstadsbladet. 

Lars Thalén: Ogenomtänkt inskränkning av tryckfriheten

Lägg till mer information om denna artikel...

Regeringen vill ändra grundlagen så att det ska gå att lagstifta mot rätten för vanligt folk att få tillgång till sökbara databaser med uppgifter om offentliga domar. Men ingen vill förbjuda en ansvarig utgivare att i tryckt skrift redovisa offentliga handlingar och då bör det inte kunna förbjudas på nätet heller.

Lägg till mer information om denna artikel...

Styrelseproffset och fd kulturministern (M), Cecilia Stegö Chiló, varnar för att "gradera offentlighetsprincipen" och att ändra i grundlagar som är till för att garantera allas lika rättigheter. 

Lägg till mer information om denna artikel...

"I veckan meddelade Sverigedemokraterna att de kommer att begära att regeringens förslag om ändrade mediegrundlagar avgörs i en folkomröstning. Det är synd att liberala yttrandefrihetsvänner i riksdagen inte har varit snabbare på bollen, men bra att debatten äntligen får fart." Skriver Sakine Madon i fredagens VLT. 

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Lägg till mer information om denna artikel...

Morgan Olofsson är nu den första riksdagskandidaten för Liberalerna som tydligt deklarerat att han avser att rösta nej till det nu föreliggande förslaget till grundlagsändring om han blir invald i riksdagen i höst. Läs hans kommentar till förslaget om inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten här.

Lägg till mer information om denna artikel...

Regeringen har lagt fram en proposition för att ändra tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagarna. Detta har det varit märkligt tyst från oppositionen, även om det inte saknas invändningar. Flera remissinstanser har riktat samstämmig kritik mot de delar som kommer att försvåra arbetet för journalister, och som dessutom riskerar att användas i censurerande syfte om en framtida regering får för sig att tysta medieaktörer som inte faller den i smaken.

Lägg till mer information om denna artikel...

Debatt: Regeringen sätter på skygglappar och har inte lyssnat på kritiken mot de förändringar man vill göra i grundlagarna. Vårt hopp står nu till riksdagen, skriver Jonas Nordling, Journalistförbundet.

Lägg till mer information om denna artikel...

Stig-Björn Ljunggren skriver krönika om regeringens förslag om grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Framförallt är det förslaget om att inskränka offentlighetsprincipen som dragit till sig en del uppmärksamhet. Regeringen föreslår att vissa offentliga handlingar – exempelvis databaser över domar – bara ska få användas av etablissemanget Det vill säga stora medieföretag, banker, regeringskansliet och företag.

Lägg till mer information om denna artikel...

Krister Thelin, fd domare och ledamot av FNs kommitté för mänskliga rättigheter, om lagförslaget: "I det förslag som nu finns i riksdagen inskränks yttrandefriheten till förmån för bl.a den personliga integriteten på ett sätt som jag för egen del finner alltför långtgående; det görs skillnad mellan allmänheten och ”seriösa” medier bl.a när det gäller att ta del av domar och andra rättsliga avgöranden i databaser. Här kommer också en annan princip in som förstärker yttrandefriheten, värdet av domstolsoffentlighet, en i sig viktig rättsstatlig grundsats."

Lägg till lite mer information om denna artikel

Regeringens ovarsamma hantering av yttrandefrihetsgrundlagarna är lättsinnig. 

Nils Funcke är allvarligt oroad över hur den grundlagsskyddande yttrandefriheten bit för bit gröps ur.

Lägg till mer information om denna artikel...

På regeringens, och inom kort på riksdagens, bord ligger idag två omfattande lagförslag om förändringar i Yttrandefrihetslagen, YGL, och Tryckfrihetsförordningen, TF. Förslag som kommer få vittgående konsekvenser om de antas i sin nuvarande utformning. Skulle dessa röstas igenom kommer jag stå inför ett val. Att lägga ned Ledarsidorna.se, att riskera att gå i fängelse eller gå i landsflykt. Dissident på riktigt, inte längre bara light-versionen.

Lägg till mer information om denna artikel...

Krönika: Efter Lexbase vill politikerna reglera hur integrietskränkande information får spridas. Man lovar att seriös, granskande journalistik inte kommer att hämmas av lagändringarna. Lycka till med att hitta en fungerande definition av det, skriver Andreas Ericson på Timbro. 

Lägg till lite mer information om denna artikel

”Mediegrundlagskommittén föreslår att sajter med databaser över dömda personer, så som Lexbase, inte längre ska kunna vara grundlagsskyddade om enskilda personer använder sig av tjänsten. Om du är rik kan du istället använda dyrare sajter med samma innehåll. Är du en fattig kvinna får du lita på guds försyn”, skriver Helene Bergman.

Lägg till lite mer information om denna artikel

Nils Funcke varnar för ett nytt lagförslag som gör självklara rättigheter till yrkesprivilegier.

Please reload

Stöd oss i sociala medier
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube