Ordförande:

Andreas Norlén (M)
Valkrets: Östergötlands län, plats 30
Mail: andreas.norlen@riksdagen.se

Telefon: 08-7864800

Beatrice Ask (M)

Valkrets: Stockholms kommun, plats 24

Mail: beatrice.ask@riksdagen.se
Telefon:  08-7865577

Vice ordförande: 

Björn von Sydow (S)

Valkrets: Stockholms län, plats 5

Mail: bjorn.von.sydow@riksdagen.se

Telefon: 08-7864210

Ledamöter: 

Hans Ekström (S)

Valkrets: Södermanlands län, plats 215
Mail: hans.ekstrom@riksdagen.se
Telefon: 08-7865863

Veronica Lindholm (S)

Valkrets: Västerbottens län, plats 205

Mail: veronica.lindholm@riksdagen.se

Telefon: 08-7865912

Jonas Millard (SD)

Valkrets: Väster Götalands läns norra, plats 338

Mail: jonas.millard@riksdagen.se

Telefon: 08-7864149

Annicka Engblom (M)
Valkrets: Bleking län, plats 10
Mail: annicka.engblom@riksdagen.se 
Telefon: 08-7864641

Jonas Gunnarsson (S) Tjänstledig

Valkrets: Värmlands län, plats 132
Mail: jonas.gunnarsson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865743

Per-Ingvar Johnsson (C)
Valkrets: Skåne läns norra och östra, plats 65

Mail: per-ingvar.johnsson@riksdagen.se

Telefon: 08-7866037

Agneta Börjesson (MP)
Valkrets: Hallands län, plats 224

Mail: agneta.borjesson@riksdagen.se

Telefon: 08-7864262

Marta Obminska (M)
Valkrets: Uppsala län, plats 6
Mail: marta.obmonska@riksdagen.se
Telefon: 08-7864407

Emanuel Öz (S)
Valkrets: Stockholms kommun, plats 281
Mail: emanuel.oz@riksdagen.se

Telefon: 08-7864826

Fredrik Eriksson (SD)

Valkrets: Skåne läns södra, plats 223
Mail: fredrik.p.eriksson@riksdagen.se

Telefon: 

Tina Acketoft (L)

Valkrets: Skåne läns västra, plats 220

Mail: tina.acketoft@riksdagen.se
Telefon: 08-7865963

Mia Sydow Mölleby (V)
Valkrets: Örebro Län, plats 235

Mail: mia.sydow.molleby@riksdagen.se

Telefon: 08-7866011

Tuve Skånberg

Valkrets: Skåne läns norra och östra, plats 15

Mail: tuve.skanberg@riksdagen.se
Telefon: 08-7866758

Laila Naraghi

Valkrets: Kalmar län, plats 61

Mail: laila.naraghi@riksdagen.se

Telefon: 

KONTAKTUPPGIFTER TILL LEDAMÖTER I KONSTITUTIONSUTSKOTTET: 

Suppleanter: 

Berit Högman (S)
Valkrets: Värmlands län, plats 19
Mail: berit.hogman@riksdagen.se

Telefon: 08-7865216

Lisbeth Sundén Andersson (M)
Valkrets: Göteborgs kommun, plats 298
Mail: lisbeth.sunden.andersson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865233

Per-Arne Håkansson (S)
Valkrets: Skåne läns norra och östra, plats 95

Mail: per-arne.hakansson@riksdagen.se

Telefon: 08-7864977

Helene Petersson (S)
Valkrets: Jönköpings län, plats 216

Mail: helene.petersson@riksdagen.se
Telefon: 08-7865274

Olle Felten (SD)

Valkrets: Södermanlands län, plats 286

Mail: olle.felten@riksdagen.se
Telefon: 08-7865306

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Valkrets: Skåne läns västra, plats 185

Mail. ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.se
Telefon: 08-7865215

Petter Löberg (S)

Valkrets: Västra Götalands läns södra, plats 340

Mail: petter.löberg@riksdagen.se
Telefon: 08-7864775

Johan Hedin (C)
Valkrets: Stockholms kommun, plats 244

Mail: johan.hedin@riksdagen.se

Telefon: 

Jonas Eriksson (MP)

Valkrets: Örebro län, plats 270

Mail: jonas.eriksson@riksdagen.se
Telefon: 08-7865840

Göran Pettersson (M)

Valkrets: Stockholms län, plats 112

Mail: goran.pettersson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865543

Lawen Redar (S)

Valkrets: Stockholms kommun, plats 51

Mail. lawen.redar@riksdagen.se

Telefon: 

Allan Widman (L)
Valkrets: Malmö kommun, plats 62

Mail: allan.widman@riksdagen.se

Telefon: 08-7865846

Ali Esbati (V)

Valkrets: Stockholms län, plats 210

Mail: ali.esbati@riksdagen.se

Telefon: 08-7865022

Lars-Axel Nordell

Valkrets: Örebro län, plats 233

Mail: lars-axel.nordell@riksdagen.se

Telefon: 08-7864788

Suzanne Svensson (S)

Valkrets: Blekinge län, plats 12

Mail: suzanne.svensson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865905

Roger Hedlund

Valkrets: Stockholms län, plats 284

Mail: roger.hedlund@riksdagen.se

Telefon: 08-7864364

Patrick Reslow (-)

Valkrets: Malmö kommun, plats 93

Mail: patrick.reslow@riksdagen.se

Telefon: 08-7866434

Rasmus Ling (MP)

Valkrets: Malmö kommun, plats 153

Mail: rasmus.ling@riksdagen.se

Telefon: 

Nooshi Dadgostar (V)

Valkrets: Stockholms län, plats 318

Mail: nooshi.dadgostar@riksdagen.se

Telefon: 08-7865991

Caroline Szyber (KD)

Valkrets: Stockholms kommun, plats 208

Mail: caroline.szyber@riksdagen.se

Telefon: 08-7866631

Jörgen Hellman (S)

Valkrets: Västra Götalands läns norra, plats 195

Mail: jorgen.hellman@riksdagen.se

Telefon: 08-7864832

Birgitta Ohlsson (L)
Valkrets: Stockholms kommun, plats 80

Mail: birgitta.ohlsson@riksdagen.se

Telefon: 08-7864419

Nina Lundström (L)

Valkrets: Stockholms kommun, plats 143

Mail: nina.lundstrom@riksdagen.se

Telefon: 

Ida Karkiainen (S)

Valkrets: Norrbottens län, plats 312

Mail. ida.karkiainen.riksdagen.se

Telefon: 

Erik Andersson (M)

Valkrets: Stockholms län, plats 282

Mail: erik.andersson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865444

Niclas Malmberg (MP)

Valkrets: Uppsala län, plats 117

Mail: niclas.malmberg@riksdagen.se

Telefon: 

Hans Wallmark (M)

Valkrets: Skåne läns norra och östra, plats 64

Mail: hans.wallmark@riksdagen.se

Telefon: 08-7865014

Eva-Lena Gustavsson (S)

Valkrets: Värmlands län, plats 132

Mail: eva-lena.gustavsson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865743

Ida Drougge (M)

Valkrets: Stockholms län, plats 320

Mail: ida.drougge@riksdagen.se

Telefon: 08-7865448

Stöd oss i sociala medier