top of page

UPPDATERING PÅGÅR...

KONTAKTUPPGIFTER TILL LEDAMÖTER I KONSTITUTIONSUTSKOTTET: 

rad1.png

Karin Enström Ordförande

Valkrets Stockholms län, plats 7

karin.enstrom@riksdagen.se

Hans Ekström V.Ordförande

Valkrets Södermanlands län, plats 251

hans.ekstrom@riksdagen.se

Ida Karkiainen Ledamot

Valkrets Norrbottens län, plats 312

ida.karkiainen@riksdagen.se

Marta Obminska Ledamot

Valkrets Uppsala län, plats 86

marta.obminska@riksdagen.se

Matheus Enholm Ledamot

Valkrets Västra Götalands läns norra, plats 230

matheus.enholm@riksdagen.se

Per-Arne Håkansson Ledamot

Valkrets Skåne läns norra och östra, plats 260

arne.hakansson@riksdagen.se

rad2.png

Linda Modig Ledamot

Valkrets Norrbottens län, plats 349

linda.modig@riksdagen.se

Ida Drougge Ledamot

Valkrets Stockholms län, plats 175

ida.drougge@riksdagen.se

Fredrik Lindahl Ledamot

Valkrets Stockholms län, plats 321

fredrik.lindahl@riksdagen.se

Laila Naraghi Ledamot

Valkrets Kalmar län, plats 35

laila.naraghi@riksdagen.se

Tuve Skånberg Ledamot

Valkrets Skåne läns norra och östra, plats 156

tuve.skanberg@riksdagen.se

rad3.png

Tina Acketoft Ledamot

Valkrets Skåne läns västra, plats 259

tina.acketoft@riksdagen.se

Mikael Strandman Ledamot

Valkrets Stockholms län, plats 246

mikael.strandman@riksdagen.se

Camilla Hansén Ledamot

Valkrets Örebro län, plats 234

camilla.hansen@riksdagen.se

Erik Ottoson Ledamot

Valkrets Stockholms län, plats 211

erik.ottoson@riksdagen.se

Thomas Hammarberg Suppleant

Valkrets Stockholms kommun, plats 24

thomas.hammarberg@riksdagen.se

rad4.png

Lars Beckman Suppleant

Valkrets Gävleborgs län, plats 275

lars.beckman@riksdagen.se

Erik Ezelius Suppleant

Valkrets Västra Götalands läns östra, plats 304

erik.ezelius@riksdagen.se

Annicka Engblom Suppleant

Valkrets Blekinge län, plats 36

annicka.engblom@riksdagen.se

Per Söderlund Suppleant

Valkrets Örebro län, plats 271

per.soderlund@riksdagen.se

Ingela Nylund Watz Suppleant

Valkrets Stockholms län, plats 55

ingela.nylund.watz@riksdagen.se

Johan Hedin Suppleant

Valkrets Stockholms kommun, plats 172

johan.hedin@riksdagen.se

rad5.png

Jessica Wetterling Suppleant

Valkrets Västra Götalands läns västra, plats 338

jessica.wetterling@riksdagen.se

Lars Jilmstad Suppleant

Valkrets Stockholms kommun, plats 4

lars.jilmstad@riksdagen.se

Patrick Reslow Suppleant

Valkrets Värmlands län, plats 45

patrick.reslow@riksdagen.se

Patrik Björck Suppleant

Valkrets Västra Götalands läns östra, plats 232

patrik.bjorck@riksdagen.se

Lars Adaktusson Suppleant

Valkrets Dalarnas län, plats 344

lars.adaktusson@riksdagen.se

Maria Strömkvist Suppleant

Valkrets Dalarnas län, plats 237

maria.stromkvist@riksdagen.se

rad6.png

Bengt Eliasson Suppleant

Valkrets Hallands län, plats 41

bengt.eliasson@riksdagen.se

Lars Andersson Suppleant

Valkrets Skåne läns södra, plats 154

lars.andersson@riksdagen.se

Rasmus Ling Suppleant

Valkrets Malmö kommun, plats 153

rasmus.ling@riksdagen.se

Ann-Sofie Alm Suppleant

Valkrets Västra Götalands läns norra, plats 229

ann-sofie.alm@riksdagen.se

Monika Lövgren Suppleant

Valkrets Uppsala län, plats 116

monika.lovgren@riksdagen.se

Jörgen Grubb Suppleant

Valkrets Östergötlands län, plats 148

jorgen.grubb@riksdagen.se

rad7.png

Allan Widman Suppleant

Valkrets Malmö kommun, plats 122

allan.widman@riksdagen.se

Nina Lundström Suppleant

Valkrets Stockholms län, plats 28

nina.lundstrom@riksdagen.se

Anna Sibinska Suppleant

Valkrets Göteborgs kommun, plats 226

anna.sibinska@riksdagen.se

Per Schöldberg Suppleant

Valkrets Kronobergs län, plats 90

per.scholdberg@riksdagen.se

Ali Esbati Suppleant

Valkrets Stockholms kommun, plats 171

ali.esbati@riksdagen.se

Andreas Carlson Suppleant

Valkrets Jönköpings län, plats 254

andreas.carlson@riksdagen.se

rad8.png

Mikael Oscarsson Suppleant

Valkrets Uppsala län, plats 8

mikael.oscarsson@riksdagen.se

Björn Wiechel Suppleant

Valkrets Västerbottens län, plats 203

bjorn.wiechel@riksdagen.se

Kalle Olsson Suppleant

Valkrets Jämtlands län, plats 79

kalle.olsson@riksdagen.se

bottom of page