Det bästa sättet att försöka hindra förslaget är att upplysa riksdagens ledamöter om problemen och visa att vi är många väljare som vill motverka beslutet och de ändringar som följer. Detta kan du göra genom att:

 • Kontakta och maila ledamöter i konstitutionsutskottet - se lista nedan

 • Kontakta de riksdagsledamöter som företräder din valkrets (ditt län eller din storstadskommun). Lista över alla riksdagens ledamöter hittar du här

 • Sprida budskapet i sociala medier genom hashtagen #stoppagrundlagsändringen

 • Prata med vänner och andra du känner för att upplysa dem om förslaget

 • Följa oss i våra sociala kanaler. Där kan du diskutera, debattera och lära dig mer om lagförslaget.
  Du hittar dem här:

Ordförande:

Andreas Norlén (M)
Valkrets: Östergötlands län, plats 30
Mail: andreas.norlen@riksdagen.se

Telefon: 08-7864800

Beatrice Ask (M)

Valkrets: Stockholms kommun, plats 24

Mail: beatrice.ask@riksdagen.se
Telefon:  08-7865577

Vice ordförande: 

Björn von Sydow (S)

Valkrets: Stockholms län, plats 5

Mail: bjorn.von.sydow@riksdagen.se

Telefon: 08-7864210

Ledamöter: 

Hans Ekström (S)

Valkrets: Södermanlands län, plats 215
Mail: hans.ekstrom@riksdagen.se
Telefon: 08-7865863

Veronica Lindholm (S)

Valkrets: Västerbottens län, plats 205

Mail: veronica.lindholm@riksdagen.se

Telefon: 08-7865912

Jonas Millard (SD)

Valkrets: Väster Götalands läns norra, plats 338

Mail: jonas.millard@riksdagen.se

Telefon: 08-7864149

Annicka Engblom (M)
Valkrets: Bleking län, plats 10
Mail: annicka.engblom@riksdagen.se 
Telefon: 08-7864641

Jonas Gunnarsson (S) Tjänstledig

Valkrets: Värmlands län, plats 132
Mail: jonas.gunnarsson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865743

Per-Ingvar Johnsson (C)
Valkrets: Skåne läns norra och östra, plats 65

Mail: per-ingvar.johnsson@riksdagen.se

Telefon: 08-7866037

Agneta Börjesson (MP)
Valkrets: Hallands län, plats 224

Mail: agneta.borjesson@riksdagen.se

Telefon: 08-7864262

Marta Obminska (M)
Valkrets: Uppsala län, plats 6
Mail: marta.obmonska@riksdagen.se
Telefon: 08-7864407

Emanuel Öz (S)
Valkrets: Stockholms kommun, plats 281
Mail: emanuel.oz@riksdagen.se

Telefon: 08-7864826

Fredrik Eriksson (SD)

Valkrets: Skåne läns södra, plats 223
Mail: fredrik.p.eriksson@riksdagen.se

Telefon: 

Tina Acketoft (L)

Valkrets: Skåne läns västra, plats 220

Mail: tina.acketoft@riksdagen.se
Telefon: 08-7865963

Mia Sydow Mölleby (V)
Valkrets: Örebro Län, plats 235

Mail: mia.sydow.molleby@riksdagen.se

Telefon: 08-7866011

Tuve Skånberg

Valkrets: Skåne läns norra och östra, plats 15

Mail: tuve.skanberg@riksdagen.se
Telefon: 08-7866758

Laila Naraghi

Valkrets: Kalmar län, plats 61

Mail: laila.naraghi@riksdagen.se

Telefon: 

Suppleanter: 

Berit Högman (S)
Valkrets: Värmlands län, plats 19
Mail: berit.hogman@riksdagen.se

Telefon: 08-7865216

Lisbeth Sundén Andersson (M)
Valkrets: Göteborgs kommun, plats 298
Mail: lisbeth.sunden.andersson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865233

Per-Arne Håkansson (S)
Valkrets: Skåne läns norra och östra, plats 95

Mail: per-arne.hakansson@riksdagen.se

Telefon: 08-7864977

Helene Petersson (S)
Valkrets: Jönköpings län, plats 216

Mail: helene.petersson@riksdagen.se
Telefon: 08-7865274

Olle Felten (SD)

Valkrets: Södermanlands län, plats 286

Mail: olle.felten@riksdagen.se
Telefon: 08-7865306

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Valkrets: Skåne läns västra, plats 185

Mail. ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.se
Telefon: 08-7865215

Petter Löberg (S)

Valkrets: Västra Götalands läns södra, plats 340

Mail: petter.löberg@riksdagen.se
Telefon: 08-7864775

Johan Hedin (C)
Valkrets: Stockholms kommun, plats 244

Mail: johan.hedin@riksdagen.se

Telefon: 

Jonas Eriksson (MP)

Valkrets: Örebro län, plats 270

Mail: jonas.eriksson@riksdagen.se
Telefon: 08-7865840

Göran Pettersson (M)

Valkrets: Stockholms län, plats 112

Mail: goran.pettersson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865543

Lawen Redar (S)

Valkrets: Stockholms kommun, plats 51

Mail. lawen.redar@riksdagen.se

Telefon: 

Allan Widman (L)
Valkrets: Malmö kommun, plats 62

Mail: allan.widman@riksdagen.se

Telefon: 08-7865846

Ali Esbati (V)

Valkrets: Stockholms län, plats 210

Mail: ali.esbati@riksdagen.se

Telefon: 08-7865022

Lars-Axel Nordell

Valkrets: Örebro län, plats 233

Mail: lars-axel.nordell@riksdagen.se

Telefon: 08-7864788

Suzanne Svensson (S)

Valkrets: Blekinge län, plats 12

Mail: suzanne.svensson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865905

Roger Hedlund

Valkrets: Stockholms län, plats 284

Mail: roger.hedlund@riksdagen.se

Telefon: 08-7864364

Patrick Reslow (-)

Valkrets: Malmö kommun, plats 93

Mail: patrick.reslow@riksdagen.se

Telefon: 08-7866434

Rasmus Ling (MP)

Valkrets: Malmö kommun, plats 153

Mail: rasmus.ling@riksdagen.se

Telefon: 

Nooshi Dadgostar (V)

Valkrets: Stockholms län, plats 318

Mail: nooshi.dadgostar@riksdagen.se

Telefon: 08-7865991

Caroline Szyber (KD)

Valkrets: Stockholms kommun, plats 208

Mail: caroline.szyber@riksdagen.se

Telefon: 08-7866631

Jörgen Hellman (S)

Valkrets: Västra Götalands läns norra, plats 195

Mail: jorgen.hellman@riksdagen.se

Telefon: 08-7864832

Birgitta Ohlsson (L)
Valkrets: Stockholms kommun, plats 80

Mail: birgitta.ohlsson@riksdagen.se

Telefon: 08-7864419

Nina Lundström (L)

Valkrets: Stockholms kommun, plats 143

Mail: nina.lundstrom@riksdagen.se

Telefon: 

Ida Karkiainen (S)

Valkrets: Norrbottens län, plats 312

Mail. ida.karkiainen.riksdagen.se

Telefon: 

Erik Andersson (M)

Valkrets: Stockholms län, plats 282

Mail: erik.andersson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865444

Niclas Malmberg (MP)

Valkrets: Uppsala län, plats 117

Mail: niclas.malmberg@riksdagen.se

Telefon: 

Hans Wallmark (M)

Valkrets: Skåne läns norra och östra, plats 64

Mail: hans.wallmark@riksdagen.se

Telefon: 08-7865014

Eva-Lena Gustavsson (S)

Valkrets: Värmlands län, plats 132

Mail: eva-lena.gustavsson@riksdagen.se

Telefon: 08-7865743

Ida Drougge (M)

Valkrets: Stockholms län, plats 320

Mail: ida.drougge@riksdagen.se

Telefon: 08-7865448

KONTAKTUPPGIFTER TILL LEDAMÖTER I KONSTITUTIONSUTSKOTTET: 

Exakt vad du ska skriva i kontakt med ledamöterna bestämmer du själv. Här följer några argument som du kan använda dig utav. 

 • Förslaget innebär att etablissemanget kan granska allmänheten medan allmänheten berövas samma möjlighet. En sådan ordning strider mot tanken bakom offentlighetsprincipen.

 

 • Förslaget menar att en ren söktjänst rörande en persons brottsliga förflutna, inte ska omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen. Kommittén menar även att undantag kan ske om söktjänsten riktar sig till aktörer som har berättigade behov av de aktuella uppgifterna och hänvisar till ”journalistiska ändamål eller konstärligt eller litterärt skapande”.  Resultatet blir där igenom att rätten till information kopplas till yrke och social status vilket går emot grundprincipen om alla människors lika rätt.

 

 • Tillämpningen för vilka som ska undantas från förslaget är otydligt och bör förtydligas. Förslaget kring vilka verksamheter som räknas som ”seriöst, granskande journalistik” ger stort tolkningsutrymme och innebär därför en rättslig osäkerhet.

 

 • En av journalistikens viktigaste uppgifter är att granska politiken. Det blir därför inte trovärdigt att makten själv ska avgöra vilka medieverksamheter som är ”seriösa” och inte ska omfattas av förslaget.

 

 • I och med att det inte finns några tydliga riktlinjer i bedömningen kring vilka som ska innefattas inom ramen för traditionell medieverksamhet så riskerar man, genom förslaget, att hämma den granskande journalistiken.

 

 • Förslaget strider mot den grundläggande principen om att grundlagsskyddet knyts till användningen av vissa medier och inte till vilket innehåll medierna har. Detta förslag strider mot förbudet av censur och hindrande åtgärder.

 

 • Att även privatpersoner ska kunna använda sig av databaser för att kolla upp människors brottsregister i sin närhet är viktigt för den personliga tryggheten. Det finns inte heller något som tyder på att information ska vara mer skadlig i en privatpersons händer än i stora aktörers. I samband med de uppgifter som har kommit fram i och med #metoo rörelsen är det viktigt att man ska kunna känna sig trygg i både arbets- och privatlivet och det gör därför dessa databaser ännu mer relevanta.

Även Juridikfronten har invändningar på förslaget som rör andra delar i grundlagsändringen. En grundlagsändring skulle försvåra Juridikfrontens viktiga arbete, i att genom legitima rättsliga processer, motverka personer i Sverige som ägnar sig nationalistisk högerpopulism eller brott av liknande karaktär. 

 

Regeringen har bland annat valt att föreslå regler som begränsar ansvaret för ansvariga utgivare för webbplatser. Förslaget innebär att om det har funnits en ansvarig utgivare på en webbplats i mer än ett år, ska utgivaren kunna freda sig från ansvar för innehållet. Detta gäller även yttrandefrihetsbrott. 

 

Problem som följer med detta förslag är att det är långt ifrån alla brott som begås genom publiceringar på internet som upptäcks inom ett år. Om förslaget antas har dessutom grundlagsskyddade medier två veckor på sig att fortsätta sprida en ”gammal” publicering som kan innefatta brott. I förslaget presenteras inget som rör skyldigheten för utgivaren att ange publiceringsdatum. Detta gör det enklare för illvilliga aktörer att manipulera tidsangivelser i sina internetpubliceringar för att slippa straff. 

Stöd oss i sociala medier