#STOPPAGRUNDLAGSÄNDRINGEN

 

Regeringen har lagt ett förslag på en grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Snart ska riksdagen fatta beslut om den. Ett nytt beslut ska dessutom fattas av en nyvald riksdag efter höstens val för att regeringens förslag ska träda i kraft.

 

Förslaget  till grundlagsändring innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar. Men det gäller inte alla, t.ex. medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser.

 

Detta är inte bara orättvist. Det strider också mot den grundläggande tanken i den svenska offentlighetsprincipen.  Alla oberoende av ekonomisk ställning ska ha samma rätt att få tillgång till offentliga handlingar.

Du kan läsa mer om vad förslaget innebär här. Om du håller med oss. Protestera mot detta! 
Maila till din riksdagsledamot eller till konstitutionsutskottet som du hittar här

För att stoppa förslaget är det viktigt att föra en debatt kring ämnet och uppmärksamma våra politiker om att vi inte är okej med detta! Det kan du även göra genom våra sociala kanaler som du hittar nedan.

Moderaternas Hanna Westrin träffade Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet och Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna, för att fråga dem om varför moderaterna ändrat uppfattning.

Ann Lewis Lloyd lämnar moderaterna efter nästan 40 år

Morgan Olofsson - Därför är jag mot grundlagsändringen

Henrik Jönsson förklarar varför varför grundlagsändringen inte bör genomföras i sin nuvarande form:

Lyssna på vad samhällsdebattören Johan Westerholm har att säga om förslaget: 

Räknas verkligen studenter som regeringens "professionella aktörer"? Se Stig-Björn Ljunggren berätta mer. 

Lyssna på vad statsvetaren och krönikören Stig-Björn Ljunggren har att säga om förslaget: 

Lyssna på vad journalisten Helene Bergman har att säga om förslaget: 

 

Efter omfattande protester stoppade vi alla tillsammans som engagerade sig - förra året ett lagförslag som skulle inskränka offentlighetsprincipen och yttrandefriheten.

Nu har regeringen gett en utredning i uppdrag att på nytt ta fram ett förslag om grundlagsändringar som kommer att leda till än mer omfattande inskränkningar av offentlighetsprincipen och yttrandefriheten än det förslag som stoppades i riksdagen förra året. Nu kan alla former av databaser där det går att söka i offentliga handlingar om olika rättsliga prövningar komma att förbjudas.

Kampen för våra grundläggande fri- och rättigheter måste således påbörjas på nytt och med än större styrka än tidigare!

På denna sida uppdaterar vi löpande kring allt som sker gällande lagförslaget. 

Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss här. 

”Att alla medborgare ska kunna ta del av och sprida information är grunden i svensk tryck- och yttrandefrihet. Att det föreslagna undantaget inte gäller ’professionella aktörer’ beror på att såväl advokater som journalister behöver kunna ta del av databastjänster för att kunna utföra sina jobb. Resultatet blir dock att rätten till information kopplas till yrke och därmed social status. Detta går emot grundprincipen om alla människors lika rätt. Journalistförbundet avstyrker förslaget.”

  - Jonas Nordling, Ordförande i Svenska Journalistförbundet, remissvar. 

Namninsamling för stopp av grundlagsändringen

Gör din röst hörd, skriv under namninsamlingen för att stoppa grundlagsändringen!

NYHETER: 

Yttrandefrihetskommitténs förslag resulterade nästan enbart i inskränkningar av yttrandefriheten och utfallet av Mediegrundlagsutredningen blev om möjligt ännu sämre, skriver Nils Funcke.

Grundlagsändringar brukar inte väcka intresse, men inför valet har ett förslag om förändrade medielagar och ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen börjat dra till sig uppmärksamhet, skriver Lars Hallén och Ingemund Hägg.

LEDARE Grundlagsändringar är långt ifrån vardagsmat. Trots det har regeringens planer på ändringar i de så kallade mediegrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, passerat relativt obemärkt fram tills nyligen. Detta trots att ändringarna i sig skulle medföra stora konsekvenser för dem som publicerar personliga, men offentliga, uppgifter. Att sprida sådan information är i vanliga fall förbjudet, men den som har ett utgivningsbevis får lov att göra det under grundlagsskydd.

LEDARE. Sverige är det första landet i världen som införde total folkbokföring. Syftet var främst att hitta unga män för värnplikt. I dag är det inte längre kyrkan, utan Skatteverket, som innehar personuppgifterna. Allt är dock prydligt ordnat. Alla har personnummer och de flesta finns på nummerupplysningarnas hemsidor.

"Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning. Enligt Alliansens mening är lagförslaget framför allt förenat med tre problem som behöver analyseras närmare", säger Tobias Billström, gruppledare (M) 

Alliansen byter fot – stoppar ändrad grundlag

March 27, 2018

Allianspartierna gör helt om och säger gemensamt nej till regeringens förslag om en grundlagsändring som skulle sätta stopp för kritiserade söktjänster som Lexbase.

"Svagt", tycker justitieminister Morgan Johansson (S)

Alliansen överens: vissa grundlagsändringar bör stoppas

March 27, 2018

Förslaget om ändringar i grundlagarna har diskuterats flitigt de senaste veckorna. Moderaterna står inte längre bakom den del av förslaget som rör domssamlingar. Alliansen är istället överens om tillsätta en ny utredning. Skälet är att särskild försiktighet måste iakttas när det rör sig om grundlagsändringar.

Moderaternas Hanna Westrin träffade Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet och Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna, för att fråga dem om varför moderaterna ändrat uppfattning.

Bra att grundlagsändringarna stoppas – men yttrandefriheten ska också skydda hatpredikanter

Alliansen backar och tänker inte längre rösta för de mediegrundlagsändringar som regeringen föreslagit.
Det är positivt att oppositionen, tillsammans med Sverigedemokraterna, står upp för yttrandefriheten.

Den är nämligen ofta hotad.

Nu vill exempelvis Socialdemokraterna och Moderaterna att personer med vissa – hemska – åsikter bör förbjudas att besöka Sverige.

1 / 5

Please reload

Stöd oss i sociala medier