top of page

#STOPPAGRUNDLAGSÄNDRINGEN

Dags att rädda tryck- och yttrandefriheten - igen!

Redan 2018 föreslog regeringen riksdagen att man skulle göra en inskränkning i våra grundlagar så att endast ”professionella” personer skulle kunna ta del av offentliga handlingar om dömda brottslingar via rättsdatabaser. Syftet var att förbjuda rättsdatabaser som förmedlade offentliga handlingar till privatpersoner. Förslaget föll dock efter att både Sverigedemokraterna och Moderaterna backat från det. 


Nu har en utredning (SOU 2020:45) presenterats, på regeringens uppdrag, vari man föreslår (i kapitel 11) en än mer långtgående inskränkning av våra grundlagar än vad som gjordes 2018.  
 

I våra grundlagar, Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen, finns det två likalydande undantagsparagrafer. Dessa anger att vad gäller personuppgifter som rör etniskt ursprung, hudfärg, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv, sexuell läggning m.m. så kan riksdagen i en vanlig lag besluta om regler för yttranden och publiceringar. 


Redan de nämnda undantagen skapar ett stort ”hål” i de grundlagar som ska skydda den yttrandefrihet som fastslås iFN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 19). Nu föreslås det i den nämnda utredningen (kap 11) att man till undantagen ska lägga ”lagöverträdelser” i syfte att skydda dömda brottslingars ”integritet”. Offentliga domar rörande personers brott ska således bli lika skyddsvärda som personers etnicitet, religion eller politiska åsikter. Hur den/de lagar som ska fylla denna lucka i grundlagarna ska vara utformad anges inte i utredningen.  
 

Utredningen föreslår – på regeringens uppdrag – ytterligare en inskränkning av vår yttrandefrihet, så som den bl a stadgas av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Detta måste vi nu stoppa. Vår yttrandefrihet och tryckfrihet är grundläggande för ett fritt och demokratiskt samhälle. Det är därför vi nu måste Stoppa Grundlagsändringen! 

NYHETER: 

Widar2.png

Widar Andersson: Där fakta förbjuds styr fördomar och fantasier

Regeringen har låtit utreda förutsättningarna att göra inskränkningar i grundlagarna för att kunna göra det förbjudet att publicera namn på personer som begått brott. Udden i utredningen är riktad mot de tjänster där företag, myndigheter och privatpersoner kan beställa bakgrundskontroller av människor.

fredrik2.png

Fredrik Kärrholm:Vem ska grundlagen skydda?

Frågan om det ska vara förbjudet att publicera namn på personer som har begått brott är inte helt enkel. Polisen och kriminologen Fredrik Kärrholm reder ut argumenten för och emot.

sam.webp

Regeringens nya censurlag: Journalister som avslöjar korrupta politiker riskerar fängelse

Böter eller till och med fängelse för journalister som avslöjar korrupta politiker. Det kan bli verklighet i Sverige efter nästa val om regeringen lyckas med sitt förnyade försök att få igenom långtgående inskränkningar av tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna.
– De har varit oerhört ettriga, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke till Samhällsnytt.

Johan Westerholm.png

Grundlagsändringen: Den sminkade grisen

Likt förra mandatperioden gör statsminister Stefan Löfven ett försök att inskränka medborgares universella mänskliga rättigheter i form av förändringar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Svaren från remissinstanser som JK och JO är skoningslösa men trots det avser han att driva igenom en repressiv reform mot annars laglydiga medborgare...

bild3.jpg

Söktjänster behöver grundlagens skydd

Nyligen föreslog en utredning att det ska bli möjligt att undanta vissa söktjänster från grundlagens skydd för yttrandefriheten. Det öppnar för subjektiva bedömningar och är en dålig idé, skriver Per Hultengård, jurist på TU.​

bild3.png

”Att förbjuda Lexbase kan slå tillbaka hårt”

Förslaget om att förbjuda Lexbase har ett alltför högt pris. Genom att lösa ett problem skapar man samtidigt ett mycket större som riskerar våra demokratiska principer, skriver Journalistförbundets Ulrika Hyllert.

bild4.jpg

"Låt inte statsmakten begränsa yttrandefriheten”

Ewa Thorslund, Per Hultengård, Peter Danowsky och Ulf Isaksson: Tryck- och yttrandefrihetskommiiéns förslag är bekymmersamt.

bild5.png

Schhhh… Så ska Lexbase smygtystas

Ett nytt förslag som vill stoppa Lexbase riskerar att slå hårt mot journalister. Viktiga arbetsredskap hotas samtidigt som en digital offentlighetsprincip fortfarande dröjer.

bottom of page